Дриллэн өнгөлгөө

 

10 удаа бүтэн угаалга /20,000/ хийлгэхэд - 1 Бүтэн угаалга үнэгүй
20 удаа бүтэн угаалга хийлгэхэд - Дриллэн өнгөлгөө үнэгүй
30 удаа бүтэн угаалга хийлгэхэд - ТОП үйлчилгээ үнэгүй боллоо

 

 

 


<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/gHtZCQaiAq8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>